Home

MAATREGELEN OMTRENT CORONA

In verband met nieuwe maatregelen omtrent het Coronavirus willen wij u op de hoogte stellen van de werkwijze in onze praktijk. Het beleid dat we volgen is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen “ja” antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak zo spoedig mogelijk telefonisch te annuleren:

 • Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38c)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Extra aanwijzingen:

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • Wij behandelen alleen volgens afspraak. Wij verzoeken u om de afspraak telefonisch te maken. Kom dus niet zomaar langs in de praktijk.
 • Tijdens de geplande afspraak behandelen wij alleen datgene wat gepland/besproken is. Heeft u nog andere vragen of andere tandheelkundige problemen, neem dan ruim van tevoren telefonisch contact met ons op, zodat wij eventueel de afspraak wat langer kunnen plannen.
 • De afspraken zijn nu zo gepland dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in de praktijk of wachtruimte zijn. Mocht het zo zijn dat wij vinden dat er toch teveel mensen in de praktijk zijn, dan kunnen wij u vragen om even buiten te wachten.

Volgt u alstublieft de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 • De stoelen in de wachtkamer staan voldoende uit elkaar, laat deze ook zo staan.
 • Kom alleen naar de praktijk. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Geef dit dan telefonisch bij het maken van uw afspraak door.
 • Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben wij aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.