Spoed

Home / Spoed

Spoedgevallen

Spoed

Buiten onze reguliere openingstijden kunt u voor spoedgevallen zoals ongevallen en nabloedingen contact opnemen met:

0900 7900 790

U krijgt de op dat moment dienstdoende tandarts aan de lijn waarmee u kunt overleggen.

Bij een bezoek aan de dienstdoende tandarts dient u uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Tevens moet u er rekening mee houden dat een behandeling contant moet worden afgerekend. U kunt dan naar de factuur vragen en deze indienen bij uw zorgverzekering.